Fastdramatic.COM

เว็บข่าว ข่าวสดออนไลน์ 

ชี้ช่องเชือด ‘พิธา’ เซ่นพิษหุ้นสื่อ ฟันธงยังไงก็ไม่รอด

“ดร.ณัฎฐ์”

ชี้ช่องเชือด ‘พิธา’ พิษหุ้นสื่อ ฟันธงยังไงก็ไม่รอด ชี้ช่องเชือด ‘พิธา’ เซ่นพิษหุ้นสื่อ ฟันธงยังไงก็ไม่รอด “ดร.ณัฎฐ์”ทนายกฎหมายชื่อดัง ชี้ช่องเชือด ‘พิธา’ เซ่นพิษหุ้นสื่อ ฟันธงยังไงก็ไม่รอด! วันนี้ (10 มิ.ย.) กกต.ปัดคำร้อง”พิธา”ถือหุ้นไอทีวี3ครั้ง เหตุที่ค้างชำระพิจารณาเรื่องตาม ม.151 เพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัคร แต่เมื่อพิจารณาเรื่องนี้อย่างผิวเผินแล้ว จะเห็นได้ว่าใบสมัครของทั้ง 3 คนล้วนเป็นใบสมัครที่ค้างชำระและมีคำสั่งให้รับใบสมัครทั้งสิ้น แต่เนื่องจากคำร้องมีรายละเอียดข้อเท็จจริงและพฤติการณ์และมีหลักฐานตามสมควร และมีข้อมูลเพียงพอในการสอบสวนต่อไปว่า นายพีต้า ได้รับการเสนอชื่อให้รับเลือกตั้งโดยบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้และผู้ใดรู้ว่าไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพราะเหตุที่มีลักษณะต้องห้าม พ.ร.บ. 42(3) และ 151. คณะกรรมการสอบสวนที่ ก. กำหนดจะดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนและกำหนดเวลาที่กำหนดในระเบียบ ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม หรือ “หมอณัฐ” ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนชื่อดัง ผ่านกระบวนการอธิบายกฎหมายมหาชนและให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างเป็นชั้น ๆ คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้กระบวนการตอบรับต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาก่อนการเลือกตั้งเจ็ดวันและก่อนวันเลือกตั้ง เป็นเงื่อนไขทางกฎหมายหากข้อเท็จจริงรับฟังได้ ผู้ร้องทั้ง 3 คนยื่นคำร้องก่อนการเลือกตั้งเพียง 2 วัน ซึ่งถูก กกต. คัดค้าน เขาคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ถือเป็นเงื่อนไขการพิจารณาก่อนคดีเพียงขั้นตอนเดียว ซึ่งเป็นกระบวนการสอบสวนหรือไต่สวน […]

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ