Fastdramatic.COM

เว็บข่าว ข่าวสดออนไลน์ 

จำคุก 9 ปี “นิพนธ์” อดีตนายก

จำคุก 9 ปี “นิพนธ์” อดีตนายก

จำคุก 9 ปี “นิพนธ์” อดีตนายก จำคุก 9 ปี “นิพนธ์” อดีตนายก ศาลอาญาทุจริตพิพากษาจำคุก “นิพนธ์ บุญญาณี” อดีตประธานอบจ.สงขลา 9 ปี ฐานฝ่าฝืนมาตรา 157 โดยไม่ยอมให้จ่ายค่ารถเพื่อรักษารถอเนกประสงค์ส่วนบุคคล ไม่เกิน 50 ล้านบาท ถนน. กรมฯ และสั่งเพิกถอนใบสมัครเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี มีกำหนดพิพากษาลงโทษในวันนี้ (28 กันยายน) ในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่ศาลอาญากลาง ในคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โจทก์ นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตประธานกรรมการอบจ.สงขลา เป็นจำเลยในข้อหาฝ่าฝืนหน้าที่ราชการ ขอให้ลงโทษจำเลยตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้พิพากษาหรือสั่งให้จำเลยพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจนกว่าจะมีคำพิพากษา จำเลยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งขอให้เพิกถอนสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิออกเสียงของจำเลยมีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี คดีดังกล่าวได้รับการยอมรับและจำเลยลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 วาระการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลง จึงไม่มีความจำเป็นต้องสั่งให้จำเลยหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนมีคำพิพากษา และให้พ้นจากหน้าที่นับแต่วันที่พ้นหน้าที่ จำเลยปฏิเสธพยานหลักฐานที่โจทก์และจำเลยนำเสนอต่อศาล มีปัญหาที่ต้องได้รับการวินิจฉัย […]

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ