Fastdramatic.COM

เว็บข่าว ข่าวสดออนไลน์ 

คุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสน แต่ให้รอลงอาญา ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์

คุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสน แต่ให้รอลงอาญา ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์

คุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสน แต่ให้รอลงอาญา ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ คุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสน แต่ให้รอลงอาญา ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ พลังประชารัฐ อดีต ส.ส.สอดบัตรเข้าสภาไม่ใช่กันปี 62 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ศาลฎีกา แผนกคดีอาญา สำนักงานการเมือง ศาลฎีกา อ่านคำพิพากษาอุทธรณ์คดีที่อัยการสูงสุด โจทก์ ยื่นฟ้อง น.ส.ธนิกานต์ พรพงศาโรจน์ อดีตสมาชิกพรรคพลังประชาชน เป็นจำเลย กรณีเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงในสภาผู้แทนฯ จำเลยไม่เข้าร่วมประชุมและฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยไว้กับสมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกคนหนึ่งถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยไว้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้บัตรของจำเลยในการแสดงตนและลงคะแนนแทนตน เจตนาหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ลงคะแนนแทนกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ ให้ลงโทษตาม พ.ร.บ. จำเลยยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ลงมติเสียงข้างมากว่า ในกรณีนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีการเมือง แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเปิดโอกาสให้โจทก์และจำเลยแสดงพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายในการพิจารณาคดีเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจำเลย และให้เรียกพยานมาไต่สวนต่อไปตามที่เห็นสมควร ศาลจะลงโทษผู้ต้องหาหรือไม่ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาตามหลักฐานทั้งหมดที่ได้รับจากการสอบสวน ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับฟังเพียงคำไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเท่านั้นจึงผลักภาระการพิสูจน์ให้จำเลยฝ่ายเดียว นอกจากนี้ พยานจำเลยซึ่งเป็นผู้จัดงาน […]

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ