Fastdramatic.COM

เว็บข่าว ข่าวสดออนไลน์ 

โง่เขลาเบาปัญญา ชูป้ายอ้าง

โง่เขลาเบาปัญญา ชูป้ายอ้าง

โง่เขลาเบาปัญญา ชูป้ายอ้าง

คนรุ่นใหม่ไร้ปัญญา ชูป้ายอ้าง

โง่เขลาเบาปัญญา ชูป้ายอ้าง “สนธิ” ยกตัวอย่างความไม่รู้ของคนรุ่นใหม่ ชูป้าย “เกษตรไม่ใช่ศาสตร์แห่งราชา” นี่คือวิทยาศาสตร์ของผู้คน “ผมแค่อยากแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ได้แสวงหาความรู้ จึงไม่รู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นผู้บุกเบิกเรื่องข้าวมายาวนาน 

และได้ทดลองทฤษฎีเกษตรต่าง ๆ จนเห็นผลจริงจนมีมากมาย โครงการพระราชดำริ อ้าง สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) เรื่อง “การแสดงความคิดเห็นต้องควบคู่ไปกับการแสวงหาความรู้” ทรงย้ำเตือน

คุยทุกเรื่องกับสนธิในกรณีที่มีการแชร์ภาพบุคคล

ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” หรือ “สนธิทอล์ก” เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้จัดการกลุ่มหนังสือพิมพ์ กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์ภาพบุคคลที่อ้างว่าเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งชูป้ายเขียนว่า “เกษตรไม่ใช่ศาสตร์หลวง 

มันเป็นศาสตร์ของประชาชน กษัตริย์ไม่เคยปลูกข้าวให้ประชาชนกิน มีแต่คนที่ปลูกข้าวให้พระราชทานเท่านั้น” ในงานชุมนุมปี 2563 แต่ถูกแชร์อีกครั้งเมื่อหนึ่งหรือสองสัปดาห์ก่อน เนื่องในโอกาสวันที่ 13 ตุลาคม หรือวันมหานวมินทรา หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

สนธิพูดถึง โง่เขลาเบาปัญญา ชูป้ายอ้าง

สนธิกล่าวว่าสะท้อนถึงความโง่เขลา

นายสนธิกล่าวว่าภาพถ่ายนี้สะท้อนถึงความโง่เขลา และ ความไม่รู้ของคนรุ่นใหม่บางคน หลายคนกลายเป็นคนไร้ราก ฉันอยากจะสร้างอนาคตใหม่ แต่ฉันไม่รู้ประวัติ พวกเขาไม่ได้แสวงหาความรู้ นอกจากความไม่รู้ เพราะสิ่งที่กล่าวมานั้นบิดเบือนไป ฉันคิดว่ามันเจ๋งที่จะเขียน แต่ฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่เขียนนั้นเป็นความโง่เขลาอย่างแท้จริง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเด็กในภาพ เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรจริง ๆ หรือจะเรียนที่วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยไหน แสดงว่าไม่เข้าใจต้นตอของปัญหา และ สถาบันที่ผมศึกษามานิดหน่อยคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นผู้บุกเบิกในการให้ชาวนาปลูกข้าวได้ และ พัฒนาพันธุ์ข้าวโดยเฉพาะข้าวไทยพันธุ์ดี

นายสนธิ กล่าวว่า น้องชายคนหนึ่งของเขาคือ นายสุเทพ ลิ้มทองกุล ซึ่งเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรไทย ทำงานในกระทรวงเกษตร และ อุทิศชีวิตให้กับอุตสาหกรรมข้าว เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยข้าว กระทรวงเกษตร สถาบันวิจัยข้าว (ต่อมาเป็น กระทรวงข้าว) และ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกระทรวงเกษตร พร้อมกันจนเกษียณอายุของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร

หากเด็กยุคนี้มุ่งแสวงหาความรู้ อย่างน้อยหนึ่งในสิบของคนที่ “ชอบแสดงความคิดเห็น และวิจารณ์” ก็จะเป็นที่รู้จักและยอมรับได้ง่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงสนพระทัยเรื่องข้าวมาก เพราะเหตุนี้ ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยและเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ เกษตรกรรมยังคงเป็นอาชีพหลัก ของคนไทยจำนวนมาก เขาจึงมองหาวิธีใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่ในการเกษตรเพื่อปรับปรุงผลผลิต และ คุณภาพของข้าว

พุทธศักราช 2503 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟู พระราชพิธีไถนา ซึ่งเว้นว่างไว้ภายหลังการเปลี่ยนรัฐบาล พ.ศ. 2479 เป็น พ.ศ. 2502 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกร

ในปีพ.ศ. 2504 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มพระราชดำริให้มี “พันธุ์ข้าวปลูกหลวง” เพื่อปลูกข้าวพันธุ์ “นางมน” ที่ปลูกในพระราชวังกิรัลดา จะใช้ในงานพระราชพิธีพืชมงคลปีหน้า นับเป็นครั้งแรกที่ชาวนาได้ลิ้มรสเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง จากวัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวแจกชาวนา และ ทรงไถควายเหล็กด้วยพระองค์เอง

นายสนธิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้าวเป็นเพียงหนึ่งในโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินการเพื่อบรรเทาความหิวโหย แล ะความยากจนของปวงชนชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพ รวมถึงน้ำฝนหลวง เขื่อน ทางน้ำ วัว ปลานิล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแก้ปัญหาดินกรด และ น้ำเค็ม โครงการเกษตรหลวงในภูเขาอังคังสำหรับชาวเขา หยุดปลูกฝิ่นและเริ่มปลูกพืชและดอกไม้ที่มีประโยชน์มากขึ้น

โครงการธนาคารโคกระบือ

นอกจากนี้ยังมีโครงการห้องสมุดวัวด้วย เกษตรกรให้กู้ยืมเงินเพื่อการเกษตร พื้นที่ทดสอบทางการเกษตรใหม่สำหรับโครงการมันฝรั่งแผ่นทอด ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน พัฒนาประมงและความพยายามทางการเกษตรตามแนวชายฝั่งและในพื้นที่อื่น ๆ อีกนับไม่ถ้วน

ในความเป็นจริง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรกรรมหรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ออกมาเขียนสโลแกน กล่าวว่า “เกษตรไม่ใช่ศาสตร์ของพระราชา แต่เป็นศาสตร์ของประชาชน กษัตริย์ไม่เคยปลูกข้าวให้ราษฎรกิน มีแต่คนปลูกข้าวให้พระราชทานเท่านั้น “ก็มีเด็กจำนวนหนึ่งออกมาประท้วงหลายครั้ง ปีที่แล้วเขาก็เขียนสโลแกนว่า “ถ้ามากกว่า 4,000 โครงการล้วนเป็นโครงการที่ดี แล้วทำไมอีก 70 ปี

ข้างหน้าถึงกลายเป็นเพียง “ประเทศด้อยพัฒนา” นี่คือ “ความคิดเห็นผ่านสโลแกน” ที่แสดงให้เห็นถึงความโง่เขลาและการขาดสติปัญญาของจีนอย่างแท้จริง นักเขียน ส่วนคนที่แชร์ต่อก็ต้องบอกว่านอกจากจะไม่รู้ว่าตัวเองโง่แล้วยังไม่แสวงหาความรู้อีกด้วย และจิตใจยังเต็มไปด้วยอคติต่อสถาบันกษัตริย์

ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงอดไม่ได้ที่จะหยิบยกมันขึ้นมา แล้วอธิบายใหม่อีกครั้ง เราต้องใช้คำสอนทางพุทธศาสนาเพื่อเตือนใจผู้คน และพ่อแม่ในยุคนี้เพราะว่าเยาวชนรุ่นต่อไปอาจจะไม่มีเวลาเข้าใจคำสอนของพุทธศาสนา และอาจไม่สนใจฟังอีกต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ด่วนข่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : fastdramatic

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ