Fastdramatic.COM

เว็บข่าว ข่าวสดออนไลน์ 

เปิดกฎหมาย “ทักษิณ” นอนโรงพยาบาลได้ 1 ปี

เปิดกฎหมาย “ทักษิณ” นอนโรงพยาบาลได้ 1 ปี

เปิดกฎหมาย “ทักษิณ” นอนโรงพยาบาลได้ 1 ปี ศาสตราจารย์ ปริญญา เทวนาฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย กระทรวงยุติธรรมกำหนดให้ทักษิณสามารถได้รับการปล่อยตัวจากคุกได้หนึ่งปี ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ แต่คำเตือนต้องโปร่งใสไม่เช่นนั้นจะส่งผลเสียต่อรัฐบาลอย่างแน่นอน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวนาฤมิตรกุล อาจารย์ภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โพสต์คำถาม “ทักษิณจะติดคุกจริงหรือ” บนเฟซบุ๊ก “ปริญญา แทวันนฤมิตกุล” ตามคำบอกเล่าของทักษิณ ชินวัตร ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษจำคุกจาก 8 ปีเหลือ 1 ปี ปัจจุบันรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจ จะออกจากคุกตลอดไปถึงสิ้นปีได้หรือไม่

คำตอบของคำถามนี้อยู่ที่ #กระทรวงยุติธรรม เรื่อง #การส่งตัวนักโทษกลับเพื่อรับการรักษาพยาบาลนอกระเบียบเรือนจำ พ.ศ. 2563 ซึ่งลงนามโดยอัยการสูงสุดในขณะนั้น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน โดยมีหลักเกณฑ์สรุปได้ดังนี้ หากผู้ต้องขังมีภาวะสุขภาพที่ไม่สามารถรักษาได้โดยสถานพยาบาล #ผู้ควบคุมเรือนจำที่ได้รับมอบอำนาจให้# ให้ส่งไปรักษานอกเรือนจำ หรือโรงพยาบาลเอกชน หากจำเป็น

อย่างไรก็ตามหากระยะเวลาการรักษานอกเรือนจำนานขึ้น คำสั่งกระทรวง ฉบับที่ 7 (ภาพที่ 2) กำหนดให้หากเกิน 30 วัน จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีเรือนจำเพิ่มเติมจากความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษา หากเกิน 60 วัน นอกจากได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีแล้วควรรายงานต่อกระทรวงราชทัณฑ์ด้วย #ต้องรายงานต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม หากเกิน 120 วัน# ต้องรายงานต่ออัยการสูงสุด

เปิดกฎหมาย “ทักษิณ” นอนโรงพยาบาลได้ 1 ปี

ถามว่าอะไรจะเกิน 120 วัน? คำตอบคือ #ระเบียบกระทรวงนี้เขียนไว้แบบนี้ หมายความว่าอาจนานกว่า 120 วัน หรือ 4 เดือน ถึง 6 เดือน หรือ 1 ปีก็ได้ แต่ต้องเป็นความเห็นของแพทย์ #ยังจำเป็นต้องรักษานอกเรือนจำ และ#ได้รับการอนุมัติจากอธิบดี หากเกิน 60 วัน โปรดแจ้งปลัดกระทรวง หากเกิน 120 วัน โปรดแจ้งรัฐมนตรี

สรุปว่าตราบใดที่อาการของทักษิณยังร้ายแรงจนโรงพยาบาลในเรือนจำรักษาไม่ได้ ภายนอกยังรักษาตัวเองได้ ความเห็นของแพทย์ ดังที่กล่าวข้างต้น กรณีที่นานกว่า 30 วัน จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี อันที่จริง เป็นเหตุผลที่ผู้ต้องขังที่ป่วยควรสามารถไปรับการรักษาพยาบาลนอกเรือนจำได้ หากโรงพยาบาลในเรือนจำไม่พร้อมให้บริการหรือไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

แต่เนื่องจากสถานการณ์นี้อาจมีข้อสงสัยและสงสัยมากมาย เขาป่วยหนักมากต้องรักษานอกคุกหรือเป็นเรื่องของ การรับมือ” หรือไม่? ดังนั้นหากผ่านไป 30 วัน (21 กันยายน คือ 30 วัน) แพทย์ที่เข้ารับการรักษาเชื่อว่าการรักษาจะต้องดำเนินต่อไปนอกเรือนจำ กรรมาธิการราชทัณฑ์ควรให้ความเห็นชอบ #คำแถลงสาธารณะ และคำตอบคำถาม เกรงว่าสังคมจะสงสัยว่าเป็นสิทธิพิเศษหรือการรับรู้ถึงการเลือกปฏิบัติในระบบยุติธรรม หากต้องได้รับการรักษาเกิน 60 วัน ปลัดกระทรวงยุติธรรมจะต้องออกแถลงการณ์ หากเกิน 120 วัน รัฐมนตรี จะต้องออกแถลงการณ์

โดยจะต้องกระทำด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม นักโทษไม่ว่าใครจะยากจนหรือขัดสน หากป่วยและไม่สามารถรักษาในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้ก็ควรมีสิทธิและมีโอกาสออกจากเรือนจำเพื่อรับการรักษาด้วย และโดยหลักการแล้วถ้าหายต้องกลับเข้าคุกหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะเป็นเรื่องใหญ่และกระทบต่อรัฐบาลอย่างแน่นอน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ข่าวการเมือง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : fastdramatic

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ