Fastdramatic.COM

เว็บข่าว ข่าวสดออนไลน์ 

เครือข่ายคนไทยรักชาติยื่นอธิการ มช.ค้านเสวนา

เครือข่ายคนไทยรักชาติยื่นอธิการ มช.ค้านเสวนา

เครือข่ายคนไทยรักชาติยื่นอธิการ มช.ค้านเสวนา เครือข่ายคนไทยรักชาติและสถาบันไทยยื่นหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงข้อกังวลและคัดค้านการจัดสัมมนา “เดินขบวนเพื่อประชาธิปไตยกำหนดเป้าหมายการกระจายอำนาจ” ร่วมกับ นิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ นำโดยผู้จัดนิวล้านนา และ “ธนาธร” การปั่นป่วนแบบซ่อนเร้นส่อให้เห็นถึงแนวคิดในการแยกรัฐบาล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คัดค้านและแสดงความกังวลขณะจัดงานเสวนาวาระรัฐธรรมนูญ-การกระจายอำนาจ “March of Democracy crutch Decentralization” ซึ่งจะจัดขึ้นที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 โดยมีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำคณะก้าวหน้าเข้าร่วมการสัมมนาและกำลังประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมสัมมนา ฟอรัมนี้จัดโดยนักเคลื่อนไหวทางการเมือง นักวิชาการ และสถาบันการศึกษา และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและการยุยงให้เกิดความรุนแรงโดยผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้เนื้อหาในหนังสือระบุว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะอนุญาตให้มีฝูงชนจำนวนเท่าใดก็ได้ เข้ามาประกอบกิจกรรมทางการเมืองการปกครองหรือการอภิปรายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ณ ขณะนั้น เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่บางคนเห็นด้วยและบางคนต่อต้าน และเพื่อการสนทนา อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาจึงแนะนำให้เชิญหลาย ๆ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเข้าร่วมการสนทนาโดยพร้อมเพรียงกัน แต่การอภิปรายที่จะจัดขึ้นเป็นเหมือนการนำเสนอคนเดียว ไม่มีกลุ่มอื่นประกาศเข้าร่วมโต๊ะเพื่อเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา ผู้จัดอาจไม่ได้ระบุหัวข้อไว้ ดังนั้นนี่อาจเป็นข้อความเดียวที่ผู้จัดงานต้องการให้ข้อความเพียงด้านเดียวแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนวันที่สอง (24 มิ.ย. 2566) ก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องเช่นกัน เริ่มตั้งแต่ อนุสาวรีย์ศรีวิชัย ประเทศคิวบา ไปจนถึง อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ผ่านขบวนการล้านนาใหม่ – NEO LANNA การรณรงค์อย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาถึงธีมและเรียกร้องให้กลุ่มกบฏนีโอล้านนาช่วยปลดปล่อยเชียงใหม่จากสยามคือประเทศไทย จะมีการประกาศความเคลื่อนไหวของล้านนาก่อนที่งานจะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 มิถุนายน ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าเนื้อหาของประกาศในตอนนี้จะเป็นอย่างไร? แต่เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการแบ่งงานกันทำในเชียงใหม่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่า จะต้องมีคนกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มรวมกันเพื่อแยกการปกครองออกจากอาณาจักรอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๑ แห่งพระราชบัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เครือข่ายคนไทยรักชาติยื่นอธิการ มช.ค้านเสวนา

บัญญัติว่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกมิได้” ผู้นั้นจะถูกตัดสินลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ซึ่งระบุว่า ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่า ใช้ความรุนแรงเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ บุคคลใดก็ตามที่ลบล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการของรัฐธรรมนูญ หรือไม่ใช้อำนาจดังกล่าว หรือแบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดส่วนใดส่วนหนึ่งของอำนาจ จะกระทำการกบฏ ถูกตัดสินประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต

ซึ่งตรงกับในคลิปด้วย และข่าวที่ว่านักเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมกับนักการเมืองจากพรรคใหญ่เพื่อยุยงสนับสนุนขบวนการนักศึกษาแห่งชาติให้ลงประชามติเป็นเอกราชคือปัตตานี หรือ 7 มิ.ย. 66 คือปัตตานี จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะเกิดขึ้นกับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกยุบพรรคเดิม กรรมการพรรคถูกห้ามเล่นการเมือง 10 ปี และห้ามจัดสัมมนา ในเวลาต่อมาก็มีพรรคพวกยุยงให้ชาวเขาเข้าใจสถาบันกษัตริย์ผิด เดินทางเข้าร่วมการเสวนา และเรียกร้องความเป็นอิสระของฝ่ายบริหารเชียงใหม่

การกระทำเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยโดยปราศจากความรู้จากโลกภายนอก สร้างความหวาดกลัวผ่านอินเทอร์เน็ตว่าผู้บริหารสำนักวิชานิติศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจถูกสังคมกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิด เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาจัดการสัมมนาดังกล่าวได้โดยเสรี เครือข่ายไท รักชาติ รักษ์สถาบัน (ภาคเหนือ) ในฐานะฝ่ายพลเมืองจึงขออนุญาตเข้าสังเกตการณ์และเข้าร่วมการสัมมนา หากพบว่ามีการกระทำใดที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำเป็นต้องดำเนินมาตรการเพื่อดำเนินคดีอาญากับบุคคลใด ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต อาจารย์ใหญ่และผู้สนับสนุนปกป้องชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะสถาบันการศึกษาอันเป็นที่รักยิ่งในเครือข่ายคนไทยรักชาติ

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ข่าวการเมือง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : fastdramatic

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ