Fastdramatic.COM

เว็บข่าว ข่าวสดออนไลน์ 

รัฐบาลมุ่งยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและความปลอดภัย

รัฐบาลมุ่งยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและความปลอดภัย

รัฐบาลมุ่งยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและความปลอดภัย ทางด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทางด้านฝ่ายการเมือง ในฐานะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า พล.อ.อายุร จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยทางการเกษตร 

สินค้าให้ได้มาตรฐานสากล จัดทำระบบตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนส่งออก ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการจัดทำใบรับรองสินค้าพืช (one-stop service) พร้อมขยายศักยภาพการส่งออกสินค้าเกษตรไทยตามมาตรฐาน GAP GMP

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม จัดทำระบบตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนส่งออก โดยการปรับปรุงอาคารโรงงาน อาคารตรวจสอบรับรองสินค้ากระทรวงเกษตร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โรงงานตรวจสอบ หลังอาคารใหม่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เขตปลอดอากร สมุทรปราการ ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรก่อนส่งออกไปยังประเทศปลายทาง ช่วยแก้ปัญหา ทั้งระบบ และลดเวลาการตรวจสอบตามขั้นตอนการส่งออกและรวมเป็น จุดหนึ่ง และมีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรที่เป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า

อาคารตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์พืชแบบบูรณาการช่วยลดระยะเวลาการให้บริการของผู้ประกอบการในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์พืชและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชในอาคารเดียวกัน 15-30 นาที คาดว่าผู้ประกอบการนำสินค้าเกษตรมาขอรับบริการตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช เพื่อเพิ่มการจัดส่งไม่น้อยกว่า 80,000 ชิ้นต่อปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังหารือกับหน่วยงานด้านการเกษตรของประเทศปลายทาง เพิ่มความมั่นใจในระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของประเทศไทย มาเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตร

รัฐบาลมุ่งยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและความปลอดภัย

นอกจากนี้รัฐบาลโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกช.) ได้ส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในคุณภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ โดย สนช. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยโดยสนับสนุนให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ 

ความสำคัญของอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหารทราบ และกระบวนการผลิตควรเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) และส่งเสริมการพัฒนากระบวนการแปรรูปในการผลิตอาหารที่เป็นไปตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practices (GMP) เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ยกระดับรายได้ของเกษตรกรและพึ่งพาตนเองได้ ตลาดมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน

นายอนุชา กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรียังคงผลักดันมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไทย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาด้านความมั่นคงทางการเกษตรและระบบนิเวศเกษตรรวมถึงการบูรณาการมาตรฐานเกษตรและอาหาร พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

นายกรัฐมนตรีต้องการวางระบบที่ดีที่สุดสำหรับเกษตรกรเพื่อรักษามูลค่าและมาตรฐานของสินค้าเกษตรและอาหารไทยจึงได้รับความไว้วางใจจากประเทศคู่ค้า ส่งเสริมและขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรของไทย การสร้างความสามารถในการแข่งขันในด้านความมั่นคงทางการเกษตรและการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรรวมถึงการบูรณาการมาตรฐานเกษตรและอาหาร พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ได้รับความไว้วางใจและเสริมอำนาจจากประเทศคู่ค้า

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ข่าวการเมือง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : fastdramatic

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ