Fastdramatic.COM

เว็บข่าว ข่าวสดออนไลน์ 

จี้ยกเลิกปฏิรูปรถเมล์

จี้ยกเลิกปฏิรูปรถเมล์

จี้ยกเลิกปฏิรูปรถเมล์

ชี้ประชาชนเดือดร้อนไม่มีรถโดยสารเพียงพอ

จี้ยกเลิกปฏิรูปรถเมล์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสำนักงานขนส่งมวลชนกรุงเทพ ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ยกเลิกการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง ชี้ให้เห็นว่าประชาชนมีความทุกข์ มีรถโดยสารไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะบนเส้นทาง 140 และเส้นทางอื่น ๆ ที่กำลังจะมาถึง นัดหมายวันศุกร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ไข

วันนี้ (6 พ.ย.) พันธมิตรแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกแถลงการณ์ยกเลิกการปฏิรูปเส้นทางกระทบประชาชนผู้เดือดร้อน โดยระบุว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 กันยายน 2559 มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 

ทำให้กระทรวงคมนาคมมีอำนาจควบคุมการให้บริการรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเป็นอำนาจในเส้นทางเช่าเหมาลำทั้งหมดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยมีกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุม อย่างที่คุณรู้

จี้ยกเลิกปฏิรูปรถเมล์ สหภาพแรงงาน

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชน

สหภาพวิสาหกิจการขนส่งสาธารณะกรุงเทพมหานคร (ขสมก.) ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องนี้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้คัดค้านและไม่เห็นด้วยมาโดยตลอด กล่าวคือ

  1. การขนส่งสาธารณะกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519 โดยรวมกิจการรถโดยสารทั้งหมดของบริษัท มหานครขนส่ง จำกัด เข้ากับการขนส่งสาธารณะกรุงเทพ เป็นกิจการสาธารณูปโภคของรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีพันธกิจ คือ จัดให้มีรถโดยสารรับ-ส่งผู้โดยสารภายในเขตรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกับ 5 จังหวัดใกล้เคียง (เขตปริมณฑล) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก ดังนั้น การดำเนินการนี้จึงออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการช่วยเหลือของรัฐบาลสำหรับผู้มีรายได้น้อย ไม่มีกำไรจากการเก็บค่าโดยสารจึงมีอัตราที่ต่ำกว่าต้นทุนที่รัฐบาลกำหนด

 

  1. ตามหนังสือกระทรวงคมนาคมถึงการรถไฟฟ้ากรุงเทพเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 รถไฟฟ้ากรุงเทพได้ระงับการให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ 5 เส้นทาง ให้การขนส่งสาธารณะกรุงเทพปฏิบัติตามคณะกรรมการนโยบายองค์กรแห่งชาติ (KNR.) และคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกได้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการจราจรในเส้นทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เส้นทางรถเมล์ทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถเอกชนตามแผนการปฏิรูปเส้นทาง

 

  1. 27 กันยายน 2559 ในสมัย ​​พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายการเดินรถกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 และเสนอร่างกฎหมาย 4 ฉบับ เพื่อป้องกันไม่ให้การขนส่งสาธารณะกรุงเทพกำกับดูแลเส้นทางเช่าเหมาลำทั้งหมด ในกรุงเทพฯและปริมณฑล

 

  1. สหพันธ์รัฐวิสาหกิจการขนส่งสาธารณะกรุงเทพมหานคร ได้เขียนเพื่อคัดค้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารในอนาคต แต่ในขณะนั้นยังไม่มีการตอบรับจากรัฐบาล เป็นเพียงผู้ประกอบการรายหนึ่งที่ก่อตั้งการขนส่งสาธารณะกรุงเทพ ในการจัดการเส้นทางรถโดยสารโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

  1. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสำนักงานขนส่งมวลชนกรุงเทพ เชื่อว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ที่นำไปสู่การปฏิรูปเส้นทางในปี 2560 และการประมูลรถโดยสารประจำทาง 54 เส้นทางในปี 2563 ควรจะถูกยกเลิก ในบรรดาเส้นทางการปฏิรูปที่ได้รับอนุมัติจาก กระทรวงคมนาคมได้เปิดให้ภาคเอกชนแล้วทั้งสิ้น 77 สาย เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มทุนที่เข้ามาประมูลรถโดยสารประจำทางสายต่าง ๆ ดังนั้นผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารจะได้รับผลกระทบในขณะเดินทาง รถเมล์มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไป เช่น สาย 140 และสายอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการสร้างเส้นใหม่

ด้วยเหตุผลข้างต้น สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการขนส่งสาธารณะกรุงเทพมหานครจะจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 กำหนดแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ใช้รถโดยสารที่มีรายได้น้อยเมื่อรถโดยสารไม่ใกล้กับผู้ใช้บริการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ข่าวด่วน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : fastdramatic

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ