Fastdramatic.COM

เว็บข่าว ข่าวสดออนไลน์ 

“ชลน่าน” ประกาศตั้งรัฐบาล 11 พรรค 314 คนเสนอ “เศรษฐา” เป็นนายกฯ

“ชลน่าน” ประกาศตั้งรัฐบาล 11 พรรค 314 คนเสนอ “เศรษฐา” เป็นนายกฯ

“ชลน่าน” ประกาศตั้งรัฐบาล 11 พรรค 314 คนเสนอ “เศรษฐา” เป็นนายกฯ “ชลน่าน” ประกาศตั้งรัฐบาล 11 พรรค 314 เสียง ไร้ความคืบหน้า – ปชป.ยันนโยบายหาเสียงไม่เปลี่ยนมาตรา 112 เสนอชื่อ “เศรษฐา ทวีสิน” เป็นนายกฯ พร้อมเตรียมเสนอ แบ่งที่นั่งรัฐมนตรีอย่างสมบูรณ์แบบ 8 กระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ รวม 9 คน

สนช.ร่วมกับแกนนำพรรคสหพรรค 11 พรรคการเมืองจัดตั้งรัฐบาลล่าสุดด้วยคะแนนรวม 314 เสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

พรรคเพื่อไทยและ 11 พรรคการเมืองร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลด้วยคะแนนเสียง 314 เสียง และหากไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ก็ไม่มีพรรคก้าวหน้าเข้าร่วมรัฐบาล นายกรัฐมนตรีที่ได้รับอนุมัติในการประชุมร่วมของรัฐสภา

สำหรับพรรคเพื่อไทยได้รวบรวมทุกพรรค จัดตั้งรัฐบาลดังนี้

– พรรคภูมิใจไทย (71 ที่นั่ง) เป็นรัฐมนตรี 4 คน รัฐมนตรีช่วยว่าการ 4 คน

– พรรคพลังประชารัฐ (40 ที่นั่ง) เป็นรัฐมนตรี 2 คน และรัฐมนตรีช่วยว่าการ 2 คน

– พรรครวมไทยสร้างชาติ (36 ที่นั่ง) เป็นรัฐมนตรี 2 คน และรัฐมนตรีช่วยว่าการ 2 คน

– พรรคชาติไทยพัฒนา (10 ที่นั่ง) เป็น 1 รัฐมนตรี

– พรรคประชาชาติ (มี9 ที่นั่ง) ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

– ดำรงตำแหน่ง 8 รัฐมนตรี/รองรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย (141 ที่นั่ง) รวม 9 ตำแหน่ง

– พรรคการเมืองอื่น 5 พรรค ได้แก่ พรรคชาติพัฒนากล้า 2 ที่นั่ง พรรคเพื่อไทยรวมพลัง 2 ที่นั่ง พรรคเสรีรวมไทย 1 ที่นั่ง พรรคท้องถิ่นไทย 1 ที่นั่ง พรรคพลังสังคมใหม่ 1 ที่นั่ง

“ชลน่าน” ประกาศตั้งรัฐบาล 11 พรรค 314 คนเสนอ “เศรษฐา” เป็นนายกฯ

สำหรับพรรคเพื่อไทย ทษช. ได้เชิญหัวหน้าพรรคหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของพรรคมาทำข้อตกลงความร่วมมือการแบ่งงานทำไร่ไถนา ค่าจ้างขั้นต่ำ 600 บาท ในปี 2570 เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาท เกณฑ์ทหารโดยสมัครใจ เพิ่ม ราคาพืชผลทางการเกษตร แก้ปัญหาความขัดแย้ง และสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน สันติภาพ แพทย์กัญชาอย่างเป็นทางการและสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

และแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้คงไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ . “พรรคร่วม” คือนโยบายที่เอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และกำหนดเป็นนโยบายร่วมกันเพื่อแถลงต่อรัฐสภาต่อไป

จัดตั้งรัฐบาลเพื่อพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาล โปรดทราบว่า ในปัจจุบัน ปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งแรกที่ต้องแก้ไข และผู้คนกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ ภาวะหนี้ครัวเรือนส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ SME มาอย่างยาวนาน ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงสร้างและกลไกเพื่อให้ความเชื่อมั่นของประชาชนในประเทศกลับคืนมาอีกครั้ง

ภายใต้สถานการณ์ที่พรรคเพื่อไทยและพรรครวมชาติสร้างผลกระทบอย่างหนักต่อประชาชนในทุก ๆ ด้าน จึงตัดสินใจจัดตั้งรัฐบาลใหม่ตามความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชน แม้ว่าที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยจะเผชิญกับวาทศิลป์หรือข้อกล่าวหาที่รุนแรง แต่เราให้ความยุติธรรมกับความขัดแย้งนี้ และตั้งใจที่จะมุ่งเอาชนะความขัดแย้ง ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักของวาระนี้คือความรับผิดชอบในวาระของรัฐและวาระของประชาชน

พรรคเพื่อไทยและ ครม. พรรคต่าง ๆ จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินนโยบายและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เราต้องเร่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ กำหนดนโยบาย กำหนดมาตรการและกลไกเพื่อความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

พรรคเพื่อไทย มั่นใจ “ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยแม้จะมีอดีตพรรคร่วมรัฐบาลในรัฐบาลชุดที่แล้ว ทุกฝ่ายจะร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ตั้งแต่ยุค พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน พรรคเพื่อไทย ทุกพรรคการเมืองร่วมมือกัน” และจะสร้างต่อไป ความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศและประชาชน

จากข้อความและเจตจำนงข้างต้น เรา “ขอความสนับสนุนจากวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองทั้งหมด ให้เราทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เป้าหมายที่มุ่งแก้ไขเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน” คำนึงถึงความมั่นคง และดูแลสถาบันหลักของชาติ เงื่อนไขการขยายตัวของความขัดแย้งในชาติ ร่วมกันนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง เข้มแข็ง มีความสุขและความผาสุกของประชาชน และเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น”

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ข่าวการเมือง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : fastdramatic

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ