Fastdramatic.COM

เว็บข่าว ข่าวสดออนไลน์ 

ส.ส.ก้าวไกลคุกคามทางเพศ

ส.ส.ก้าวไกลคุกคามทางเพศ

ส.ส.ก้าวไกลคุกคามทางเพศ

ผลออกแล้ว 2 ส.ส.ก้าวไกล คุกคามทางเพศ

ส.ส.ก้าวไกลคุกคามทางเพศ “เบญจา” เผยแพร่ผลการตรวจสอบ ส.ส.ก้าวไกล 2 คน ที่ถูกร้องเรียนเรื่องล่วงละเมิดทางเพศ เสนอแนะให้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคในวันพรุ่งนี้ ลงมติ ฝ่าฝืนวินัยร้ายแรงถึงไล่ออก แม้ว่าเขาจะเป็นสมาชิกสภาเขตเลือกตั้ง แต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการลดจำนวนสมาชิกสภา แต่ย้ำว่าไม่มีวัฒนธรรมที่จะปกป้องพวกเขา

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 66 นางสาวเบญจา แสงจันทร์ ประธานคณะทำงานเฉพาะกิจพรรคกะดีมาเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศ เปิดเผยคดีร้องเรียนที่พรรคกะดีมา สมาชิกพรรคก้าวไกลสองคนอาจถูกสงสัยว่าล่วงละเมิดทางเพศและล่วงละเมิด ในเรื่องนี้คณะกรรมการตรวจสอบวินัยพรรคไปไกลเกินไป คณะกรรมการบังคับใช้ความจริงและคณะกรรมการวินัยมีมติไปในทิศทางเดียวกันว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นกรณีล่วงละเมิดทางเพศและล่วงละเมิดทางเพศ

พรรคไม่ได้นิ่งนอนใจและให้ความสำคัญ

พรรคได้เดินหน้าเรื่องนี้แล้ว ยืนยันว่าไม่นิ่งนอนใจและกำลังดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง ตามข้อบังคับ บทลงโทษในกรณีนี้คือบทลงโทษสำหรับการละเมิดวินัยอย่างร้ายแรง มี 2 กรณี คือ บทลงโทษที่กระทบต่อสิทธิที่ควรได้รับ หรือถูกไล่ออกจากพรรค ทั้งนี้ ทั้งหมดนี้จะถูกขอให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกคณะกรรมการบริหารเพื่อลงมติในรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ เวลา 17.00 น. และยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องแม้ว่าผู้กระทำผิดจะเป็น สมาชิกสภาภูมิภาค ถ้าพวกเขาถูกไล่ออกจากพรรค แล้วพวกเขาจะเพิ่มจำนวน จำนวนสมาชิกปาร์ตี้ลดลง

“เราให้ความสำคัญกับพฤติกรรมก้าวร้าวเช่นนี้เป็นอย่างมาก เราขอยืนยันว่าถือเป็นความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศและล่วงละเมิดทางเพศ และถือเป็นการละเมิดวินัยอย่างร้ายแรง หากเราต้องสูญเสียสมาชิกพรรคต้องกลับไปและ ดูข้อเท็จจริงของเรื่องและยืนยันอยู่เสมอว่าจะเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ หรือการล่วงละเมิดทางเพศ ทางพรรคให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องนี้ 

เรามีค่านิยมหลัก และอุดมการณ์หลักนี้ที่เราต้องยึดถือ ดังนั้น เราจึงต้องยืนยันว่า ในกรณีนี้เราไม่สามารถพูดถึงแต่ตัวบุคคลได้ เราต้องยกระดับสังคมให้เท่าเดิม ยกระดับการเมืองไทย แล้วถ้าเราต้องสูญเสียบุคลากรสำคัญไปเราจะเสียใจไหม? ต้องบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการวินิจฉัยเรื่องโดยคณะกรรมการตรวจสอบวินัย คณะกรรมการบริหาร และสมาชิก ดังนั้นเราจึงต้องยืนยันตามข้อเท็จจริงและไม่สามารถตั้งสมมติฐานใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ค้นพบจากการสอบสวนของเรา “นางเบญจา กล่าว

ส.ส.ก้าวไกลคุกคามทางเพศ 2ท่าน

ทางด้านคดีชัยภูมิอาจจะแตกต่างออกไป

ส่วนคดีชัยภูมิอาจจะแตกต่างออกไป แต่เท่าที่ผู้แทนราษฎรกลับมีข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศและล่วงละเมิดทางเพศ มีข้อเท็จจริงและรายละเอียดค่อนข้างมาก และ น.ส.เบญจา ยืนยันว่าทางพรรคมีมาตรฐานในการพิจารณาลงโทษอยู่แล้ว มีบทลงโทษที่ชัดเจน บทลงโทษที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของพรรคไม่ว่าจะมีการล่วงละเมิดทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงทางเพศ หรือความทุกข์ทางเพศหรือไม่ก็ตาม เราจึงได้กำหนดมาตรฐานการลงโทษต่าง ๆ ยืนยันว่าไม่มีวัฒนธรรมในการปกปิดการกระทำผิดใด ๆ และในครั้งนี้

เราระมัดระวังเรื่องนี้มาก เพราะนี่ถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเราในการลงโทษบุคคลที่ไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก นี่ก็เหมือนกับอนาคตของเขา รวมถึงประเด็นความรับผิดชอบและพันธกรณีในฐานะตัวแทนของประชาชน ดังนั้นเราจึงพิจารณาให้รอบคอบ แต่ทุกอย่างอยู่ภายใต้บทลงโทษที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์แล้ว

นางเบญจาได้กล่าวไว้ว่า

นางเบญจา กล่าวอีกว่า ในกรณีเดียวกันผู้ร้องเรียนก็ต้องระมัดระวังด้วย ซึ่งอาจนำไปสู่การคุกคามทางเพศหรือการกระทำใด ๆ หรือการติดตามผู้ร้องเรียนเพิ่มเติมหรือทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดและป่วยอีกครั้งในเรื่องนี้ ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ เราจึงต้องใช้เวลาในอดีต เพราะเราต้องระมัดระวังและรอบคอบในการตัดสินใจลงโทษทางวินัย และต้องมีทัศนคติในการปกป้องผู้ร้องเรียนด้วย

ในอดีตเราได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกป้องและจัดการข้อมูลประเภทต่าง ๆ เรามีความกังวลทุกครั้งที่ผู้สมัครเข้ามาให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง ตามคำขอของผู้ยื่นคำขอ เช่น การขอใช้สถานที่ที่ปลอดภัย และไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือมีคนที่น่าเชื่อถือก็ถูกขอให้เข้าร่วมคณะกรรมการวินัยด้วย เราได้ดำเนินการเพื่อปกป้องผู้สมัคร

“เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากและจำนวน ส.สนี่ไม่ได้พิสูจน์ว่าเราจะต้องมีจุดยืนในประเด็นนี้ คุณค่าหลักของเรื่องนี้คืออะไร? เมื่อการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ผู้แทน และสมาชิกสภาบรรลุฉันทามติและตัดสินใจว่าการลงโทษทางวินัยขั้นรุนแรงในการไล่ออกจากพรรคมีความเหมาะสม เราก็ยอมรับ “นางเบญจา กล่าว

นางสาวเบญจา ย้ำว่าเธอจริงจังกับเรื่องนี้ และย้ำว่าไม่มีวัฒนธรรมที่จะซ่อนตัวผู้กระทำผิดเลย หลังจากที่จริงจังกับเรื่องนี้แล้ว ผมหวังว่าสังคมและการเมืองไทยจะจริงจังกับเรื่องนี้ด้วย เราต้องบอกว่าถ้าเราอยากเห็นสังคมแบบไหนเราต้องทำงานเพื่อสร้างพรรคแบบนั้น เป้าหมายเลยอยากให้เห็นว่าทุกพื้นที่ของสังคมในทุกพรรคการเมืองจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนจริง ๆ และยืนยันว่าเราจะระมัดระวังเรื่องนี้ไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ข่าวการเมือง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : fastdramatic

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ